Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH

Je-li signál BLUETOOTH tohoto systému zapnutý, lze se k němu připojit ve všech funkcích ze spárovaných zařízení BLUETOOTH. V době nákupu zařízení je toto nastavení zapnuté.

 1. Podržte tlačítka W.PARTY CHAIN/LIGHT a(napájení) stisknutá přibl. 5 sekund.

  Když je signál BLUETOOTH vypnutý, indikátor Audio IN blikne jednou.

  Když je signál BLUETOOTH zapnutý, indikátor Audio IN zabliká 3krát.

Poznámka

 • Když je signál BLUETOOTH vypnutý, nelze provádět následující operace:

  • Spárovat se anebo se připojit k zařízení BLUETOOTH

  • Použijte aplikaci „Sony | Music Center“.

  • Změňte zvukové kodeky BLUETOOTH.

  • Použijte funkci handsfree.

 • Pokud se dotknete značky N na systému NFC-kompatibilním zařízením BLUETOOTH nebo zapnete pohotovostní režim BLUETOOTH, dojde k automatickému zapnutí signálu BLUETOOTH.