Ukončení funkce Speaker Add

Pro ukončení funkce Speaker Add postupujte podle níže uvedených pokynů.

  1. Stiskněte tlačítko ADD na systému.

    Dojde k vypnutí indikátoru ADD.

Tip

  • Funkci Speaker Add lze také ukončit stisknutím tlačítka FUNCTION na systému.

  • Pokud tuto funkci neukončíte, systém se při jeho dalším zapnutí pokusí navázat posledně sestavené spojení.