Použití externího mikrofonu

Připojením dynamického mikrofonu s normálním konektorem (není součástí dodávky) lze zajistit hlasový výstup ze systému.

  1. Otočením knoflíku úrovně MIC do polohy MIN snížíte úroveň hlasitosti mikrofonu.

  2. Připojte externí mikrofon ke konektoru MIC na systému.
  3. Nastavte hlasitost pomocí knoflíku úrovně MIC.
  4. Mluvte či zpívejte do připojeného mikrofonu.

Poznámka

  • Při použití funkce Wireless Party Chain či Speaker Add je zvuk z mikrofonu generován pouze na systému, ke kterému je mikrofon připojen.