Použití funkce hlasové asistence (aplikace Google)

Pomocí aplikace Google, která je součástí smartphonu Android, můžete mluvit do mikrofonu systému a tím smartphone Android ovládat.

Následující popis ukazuje, jak aplikaci Google používat.

 1. Vyberte aplikaci Google pro volbu [Assist App] v položce [Assist & Voice input].

  Na smartphonu Android vyberte položky [Settings] - [Apps]. V pravém horním rohu displeje se zobrazí ikona ozubeného kola.

  Vyberte ikonu ozubeného kola, položky [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] a pak nastavte volbu [Assist App] na aplikaci Google.

  Výše uvedená operace slouží jako příklad. Podrobné informace viz návod k použití dodaný se smartphonem Android.

  Podrobné informace o aplikaci Google viz návod k použití či webové stránky podpory smartphonu Android nebo webové stránky obchodu Google Play.

  Poznámka

  • Může být potřeba nejnovější verze této aplikace.
  • Aplikace Google nemusí být aktivována ze systému v závislosti na specifikacích smartphonu Android.
 2. Připojte systém ke smartphonu Android přes připojení BLUETOOTH.
 3. Když je systém připojen ke smartphonu Android přes připojení BLUETOOTH a smartphone Android je v pohotovostním režimu či přehrává hudbu, přidržte tlačítko(přehrát/pozastavit)/(volat) na systému stisknuté přibl. 3 sekundy.

  Dojde k aktivaci aplikace Google a uslyšíte spouštěcí zvuk.

 4. Sdělte aplikaci Google požadavek pomocí mikrofonu systému.

  Podrobné informace o aplikaci Google, např. aplikace, které fungují s aplikací Google, viz návod k použití dodaný se smartphonem Android.

  Když po aktivaci aplikace Google uplyne určitá doba bez dalších příkazů, zazní signál a dojde k deaktivaci aplikace Google.

Poznámka

 • Aplikaci Google nelze zaktivovat sdělením „OK Google“ pomocí mikrofonu systému, i když je na smartphonu Android zapnuto nastavení [OK Google].