Přenášení/položení systému

Před přenášením systému odpojte všechny k němu připojené kabely.

Poznámka

  • Při přenášení systému jej držte správně podle výše uvedeného obrázku, aby nemohlo dojít ke zranění osob či poškození věcí v okolí.

Položení systému na stranu

Systém lze položit na stranu podle níže uvedeného obrázku. (Zajistěte položení strany s gumovými nožičkami dolů.)

Tip

  • Při změně orientace systému se výškové reproduktory, které generují zvuk pro levý a pravý kanál, automaticky přepnou na horní dvě jednotky.