O indikátorech

Indikátor (napájení)

Nesvítí Systém je vypnutý.
Svítí (zeleně) Systém je zapnutý.
Svítí (oranžově) Systém je vypnutý, pohotovostní režim BLUETOOTH je zaktivován.

Indikátor (BLUETOOTH)

Svítí Připojení BLUETOOTH je sestaveno.
Bliká rychle Systém přechází do režimu párování.
Bliká pomalu Systém čeká na zařízení BLUETOOTH, aby se k němu připojil.
Bliká Při každém stisknutí tlačítka -/+ (hlasitost) indikátor jednou blikne či 3krát zabliká.

Indikátor USB

Svítí Funkce USB je vybrána.
Bliká Při každém stisknutí tlačítka -/+ (hlasitost) indikátor jednou blikne či 3krát zabliká.

Indikátor AUDIO IN

Svítí Funkce AUDIO IN je vybrána.
Bliká Při každém stisknutí tlačítka -/+ (hlasitost) indikátor jednou blikne či 3krát zabliká.

Indikátor ADD

Bliká Systém přechází do režimu Speaker Add.
Svítí Funkce Speaker Add je používána na systému.

Indikátor W.PARTY CHAIN (Wireless Party Chain)

Bliká Systém přechází do režimu Wireless Party Chain.
Svítí Funkce Wireless Party Chain je používána na systému.

Indikátor LIVE

Svítí Režim LIVE Sound je zapnutý.
Nesvítí Režim LIVE Sound je vypnutý.

Indikátor EXTRA BASS

Svítí Režim EXTRA BASS je zapnutý.
Nesvítí Režim EXTRA BASS je vypnutý.