Nelze spustit přehrávání.

  • Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.

  • Kompatibilní zařízení USB viz informace na webových stránkách.