Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“

Aplikace „Sony | Music Center“ slouží k ovládání zvukových zařízení Sony, která jsou kompatibilní s aplikací „Sony | Music Center“, pomocí smartphonu/zařízení iPhone.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz následující adresa URL:

https://www.sony.net/smcqa/

Operace, které lze provádět v systému pomocí aplikace „Sony | Music Center“

  • Přehrávání hudebních souborů, které se nacházejí na zařízení, jako je smartphone, iPhone či zařízení USB

  • Provádění změn nastavení zvuku

  • Nastavení voleb napájení, jako je funkce autom. pohotovostní režim či pohotovostní režim BLUETOOTH

  • Nastavení režimu barevné hudby

  • Přepínání kodeků BLUETOOTH (kvalita přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH)

  • Zapnutí/vypnutí funkce hlasové indikace

  • Seskupení s jinými audiosystémy (funkce Speaker Add / funkce Wireless Party Chain)

atd.

Tip

  • To, co lze ovládat aplikací „Sony | Music Center“, se liší v závislosti na připojeném zařízení. Specifikace a návrh aplikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

  • Ověřte, že používáte nejnovější verzi aplikace.