Není slyšet zvuk mikrofonu.

  • Otočením knoflíku úrovně MIC nastavte úroveň hlasitosti mikrofonu.

  • Ověřte, že je mikrofon zapnutý.