Systém nefunguje správně.

Resetujte systém na výchozí tovární nastavení.

  1. Odpojte napájecí kabel (šňůru el. sítě) od systému, potom jej opět zapojte
  2. Zapněte systém stisknutím tlačítka(napájení).
  3. Podržte tlačítka FUNCTION/PAIRING a – (hlasitost) na systému stisknutá déle než 5 sekund.

    Všechna nastavení zkonfigurovaná uživatelem, jako jsou registrační údaje párování, se zresetují na výchozí tovární hodnoty potom, co všechny indikátory na systému blikají déle než 3 sekundy.