Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Po dokončení přehrávání hudby pomocí zařízení BLUETOOTH ukončíte připojení BLUETOOTH jakoukoli z těchto operací.

  • Vypněte funkci BLUETOOTH na připojeném zařízení BLUETOOTH. Podrobné informace viz návod k použití dodaný se zařízením.

  • Vypněte zařízení BLUETOOTH.

  • Vypněte systém.

  • Dotkněte se NFC-kompatibilním zařízením části označené logem N na systému znovu (má-li dané zařízení funkci NFC).

    • Při použití funkce Speaker Add či funkce Wireless Party Chain se dotkněte NFC-kompatibilním zařízením systému, na kterém se rozsvítí indikátor(BLUETOOTH). Systém, na kterém se indikátor(BLUETOOTH) vypne, není schopen připojení BLUETOOTH ukončit.

Tip

  • Při použití funkce Speaker Add a vypnutí jednoho systému dojde k automatickému vypnutí druhého systému. Připojení BLUETOOTH mezi nimi se ukončí.

  • Po dokončení přehrávání hudby může dojít k automatickému ukončení připojení BLUETOOTH v závislosti na zařízení BLUETOOTH.