Zvuk ze zařízení BLUETOOTH není slyšet v tomto systému.

  • Nejprve zvyšte hlasitost zařízení BLUETOOTH a pak nastavte hlasitost pomocí tlačítek –/+ (hlasitost).