Využití více audiosystémů pro přehrávání hudby (funkce Wired Party Chain)

Hudbu lze přehrávat pomocí více propojených audiosystémů.

 1. Zapněte všechny systémy.
 2. Nastavte hlasitost na každém systému.
 3. Zaktivujte funkci Wired Party Chain na systému, který bude sloužit jako hostitelský systém.
  • Příklad: Použití tohoto systému jako hostitelského
  1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION/PAIRING vyberte požadovanou funkci.

   Jsou-li všechny systémy vybaveny funkcí Wired Party Chain, nevybírejte funkci AUDIO IN. Pokud tuto funkci vyberete, nelze generovat zvuk.

  2. Spusťte přehrávání a stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na zadní straně systému.

   Indikátor PARTY CHAIN se rozsvítí. Hostitelský systém spustí funkci Party Chain a další systémy se automaticky stanou hostujícími systémy. Všechny systémy přehrávají stejnou hudbu, kterou přehrává hostitelský systém.

   Tlačítko FUNCTION/PAIRING na hostujících systémech je deaktivováno.

Výběr nového hostitelského systému

Jsou-li všechny systémy vybaveny funkcí Wired Party Chain, můžete vybrat nový hostitelský systém.

 1. Stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na hostitelském systému.

 2. Zopakujte krokna systému, aby se stal novým hostitelským systémem.

  Stávající hostitelský systém se automaticky přepne na hostující. Všechny systémy budou přehrávat stejnou hudbu, kterou přehrává nový hostitelský systém.

Deaktivace funkce Wired Party Chain

Stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na hostitelském systému.

Pokud se funkce Wired Party Chain po několika sekundách neukončí, stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na hostitelském systému znovu.

Poznámka

 • V závislosti na celkovém počtu systémů, které jste zapojili, může hostujícím systémům nějakou dobu trvat, než začnou přehrávat hudbu.

 • Změny úrovně hlasitosti a zvukového efektu na hostitelském systému neovlivní výstup na hostujících systémech.

 • Jako nový hostitelský systém lze vybrat jiný systém pouze tehdy, když došlo k aktivaci funkce Wired Party Chain na všech systémech v řetězci.

 • Nestane-li se vybraný systém novým hostitelským systémem za několik sekund, zopakujte krok.

 • Podrobné informace o obsluze jiných systémů viz návod k použití daných systémů.