O bezdrátové technologii BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v dosahu přibl. 10 m.

Max. dosah komunikace

Max. dosah komunikace se může zkrátit za následujících podmínek.

 • Mezi systémem a zařízením BLUETOOTH existuje nějaká překážka, jako je osoba, kov či zeď.
 • V blízkosti systému se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
 • V blízkosti systému se používá mikrovlnná trouba.
 • V blízkosti systému se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

Rušení od ostatních zařízení

Protože zařízení BLUETOOTH a bezdrátová síť LAN (IEEE802.11b/g) využívají stejnou frekvenci, může dojít k mikrovlnnému rušení. To vede v případě, že se systém používá v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, ke snížení rychlosti komunikace, k šumu či neplatnému připojení. V takovém případě proveďte následující kroky.

 • Používejte systém alespoň 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN.

 • Je-li systém používán do vzdálenosti 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN, toto zařízení vypněte.

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny vyzařované zařízením BLUETOOTH mohou narušit provoz eln. zdravotnických zařízení. Aby nedošlo k případné nehodě, vypněte systém a ostatní zařízení BLUETOOTH na následujících místech.

 • Při přítomnosti hořlavého plynu, v nemocnici nebo na čerpací stanici
 • Blízko automatických dveří a požárního hlásiče

Poznámka

 • Pro použití funkce BLUETOOTH musí mít připojované zařízení BLUETOOTH stejný profil jako má systém. Mějte také na paměti, že i když existuje stejný profil, mohou se zařízení lišit v závislosti na jejich specifikacích.
 • Kvůli charakteristice bezdrátové technologie BLUETOOTH je během poslechu hudby nebo mluvení do telefonu zvuk přehrávaný systémem mírně opožděn za zvukem, který se přehrává na zařízení BLUETOOTH.
 • Systém podporuje bezpečnostní funkce splňující normu BLUETOOTH pro zajištění bezpečného připojení během použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, nicméně toto zabezpečení nemusí být dostatečné v závislosti na nastavení. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte opatrní.
 • Během komunikace BLUETOOTH neneseme žádnou odpovědnost za případný únik informací.
 • Zařízení disponující funkcí BLUETOOTH musí splňovat normu BLUETOOTH specifikovanou společností Bluetooth SIG, Inc. a být ověřeno. I když připojené zařízení splňuje výše uvedenou normu BLUETOOTH, některá zařízení se nemusejí připojovat nebo fungovat správně v závislosti na jejich specifikacích a funkcích.
 • V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému, komunikačním prostředí či podmínkách použití může dojít k přerušovanému zvuku nebo šumu.
 • Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze k systému přes BLUETOOTH připojit, protože při jejich příjmu může dojít k šumu.
 • Přesuňte systém dále od televizoru, rádia, tuneru atd., protože při jejich příjmu může dojít k šumu.