Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem (funkce Speaker Add)

Pomocí dvou systémů lze přepínat mezi dvojitým režimem, v němž se přehrává stejný zvuk na obou systémech, a stereofonním režimem, v němž jeden systém přehrává zvuk levého kanálu a druhý systém přehrává zvuk pravého kanálu pro zajištění stereofonního efektu.

 1. Reprodukci zvuku změníte stisknutím tlačítka ADD na jednom ze dvou systémů.

  Když stisknete a podržíte tlačítko ADD, systém vygeneruje hlasovou indikaci a dojde ke změně režimu.

  Double mode (dvojitý režim):

  Na obou systémech se přehrává stejný zvuk.

  Stereofonní režim (Left (levý)/Right (pravý)):

  Na jednom systému se přehrává zvuk levého kanálu a na druhém systému se přehrává zvuk pravého kanálu.

  Stereofonní režim (Right (pravý)/Left (levý)):

  Dojde k prohození kanálů na obou systémech (levý/pravý kanál) a k přehrávání.