Použití hlasové indikace

Pokud systém přechází do režimu párování BLUETOOTH nebo když je zařízení BLUETOOTH připojováno či odpojováno od systému, můžete slyšet hlasovou indikaci.

  1. Zapněte systém.
  2. Spusťte aplikaci [Music Center] klepnutím na její ikonu ve smartphonu, zařízení iPhone atd.
  3. Klepněte na položku [GTK-XB72].
  4. Klepněte na položku [Settings].
  5. Klepněte na položku [Power Option].
  6. Klepněte na položku [VOICE GUIDANCE].
  7. Klepnutím na položku [OFF] režim hlasové indikace vypnete.

Vypnutí režimu hlasové indikace

Pro vypnutí režimu hlasové indikace proveďte krokyznovu.

Tip

  • V době nákupu zařízení je režim hlasové indikace zapnutý.