Zařízení BLUETOOTH nedetekuje tento systém.

  • Ověřte, že je signál BLUETOOTH zapnutý.