Je slyšet akustická zpětná vazba.

  • Snižte hlasitost.

  • Přesuňte mikrofon dále od systému nebo změňte jeho směr.