Připojení tohoto systému k více zařízením BLUETOOTH (Připojení více zařízení)

K tomuto systému lze současně připojit až 3 zařízení BLUETOOTH. Když jedno ze zařízení začne přehrávat, zatímco se přehrává hudba na jiném zařízení, systém přepne výstup a začne generovat zvuk z nově připojeného zařízení.

  1. Pro spárování s druhým či třetím zařízením zopakujte krokypostupu Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH.

Odpojení jakéhokoli zařízení BLUETOOTH od připojení více zařízení

Ukončete připojení BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, které chcete odpojit.

Odpojení všech zařízení BLUETOOTH od připojení více zařízení

Vypněte systém stisknutím tlačítka(napájení).

Poznámka

  • Operace se mohou lišit v závislosti na zařízeních BLUETOOTH. V závislosti na kombinaci zařízení nemusí být určité zařízení BLUETOOTH připojitelné. Podrobné informace viz návod k použití daných zařízení.

  • Připojíte-li 4. zařízení BLUETOOTH, dojde k odpojení nejdéle připojeného přehrávacího zařízení.

  • V závislosti na zařízeních BLUETOOTH se současné připojení tří zařízení BLUETOOTH nemusí podařit.

  • Připojení více zařízení nelze sestavit, když používáte funkci Wireless Party Chain, funkci Speaker Add nebo funkci volání handsfree.