Autorská práva

 • Android, Google Play a další příbuzné značky a logotypy jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

 • Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit v souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.

 • Patenty a technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovány od společností Fraunhofer IIS a Thomson.

 • Windows Media je buď registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických anebo v dalších zemích.

 • Tento výrobek je chráněn jistými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití či šíření takové technologie mimo tento výrobek bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované dceřiné firmy společnosti Microsoft je zakázáno.

 • Loga a slovní značka BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Sony Corporation je v rámci licence.

 • N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

 • Apple, logotyp Apple, iPhone, iPod, iPod touch a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

  App Store je služební známka spolecnosti Apple Inc.

 • Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.

 • LDAC™ a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

 • Symboly ™ a ® jsou v dokumentech vynechány.

 • Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.