Uskutečnění volání

Na mobilním telefonu BLUETOOTH, který podporuje profil HFP (Hands-free Profile) nebo profil HSP (Headset Profile), lze využívat volání pomocí handsfree.

Pro použití této funkce ověřte, že je sestaveno připojení BLUETOOTH.

Operace se mohou lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k použití dodaný s mobilním telefonem.

Poznámka

 • Pro zařízení Apple iOS je tento systém kompatibilní s iOS 10.0 a novějším.

  Připojení BLUETOOTH není dostupné na zařízeních s iOS 9.x a starším.

 • Některé funkce volání handsfree nemusejí fungovat správně v závislosti na modelu mobilního telefonu, operačním systému či nainstalovaných aplikacích.

 • Telefonní volání nelze přijmout v případě, že je k reproduktoru připojeno více zařízení BLUETOOTH (připojení více zařízení). Ukončete připojení více zařízení. Ukončete připojení BLUETOOTH nebo vypněte funkci BLUETOOTH jiných zařízení BLUETOOTH, než je používaný mobilní telefon BLUETOOTH.

 • Hlasitost přehrávání hudby a tel. volání se liší. Hlasitost nastavte během volání.

 • Slyší-li vás volající jen slabě či vůbec, přibližte se k vestavěnému mikrofonu systému a mluvte přímo do něj.

 • Je-li mobilní telefon BLUETOOTH příliš blízko systému, může dojít k šumu. Je-li slyšet šum, přemístěte mobilní telefon BLUETOOTH dále od něj.

 1. Uskutečněte volání obsluhou připojeného mobilního telefonu BLUETOOTH.

  Když uskutečňujete volání, dojde k pozastavení přehrávání a systém vygeneruje oznamovací tón.

  Když používáte funkci Speaker Add nebo funkci Wireless Party Chain, připojte se k systému, ve kterém se indikátor(BLUETOOTH) rozsvítí modře. V následujících krocích a operacích během volání handsfree obsluhujte systém, který je připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

 2. Když druhá strana vaše volání přijme, mluvte do vestavěného mikrofonu systému.

 3. Chcete-li volání ukončit, stiskněte tlačítko (přehrát/pozastavit)/(volat).

Přepnutí výstupu telefonního volání ze systému na mobilní telefon a naopak

Během mluvení přidržte tlačítko(přehrát/pozastavit)/(volat) stisknuté.

Tip

 • Podporuje-li mobilní telefon BLUETOOTH protokol HFP i protokol HSP, nastavte jej na protokol HFP.

 • Pokud jste před voláním poslouchali hudbu, po ukončení volání dojde k obnovení přehrávání.

 • Operace se mohou lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k použití pro daný mobilní telefon.