Při přehrávání USB je slyšet šum, přeskakování či zkreslený zvuk.

  • Používáte nepodporované zařízení USB. Kompatibilní zařízení USB viz informace na webových stránkách.

  • Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.

  • Vlastní hudební data obsahují šum, nebo je zvuk zkreslený. Šum se mohl přimíchat do dat během procesu vytváření hudby pomocí počítače. Vytvořte hudební data znovu.

  • Při kódování zvukového souboru byla použita nízká přenosová rychlost. Na zařízení USB odešlete zvukový soubor s vyšší přenosovou rychlostí.