Příjem volání

Na mobilním telefonu BLUETOOTH, který podporuje profil HFP (Hands-free Profile) nebo profil HSP (Headset Profile), lze využívat volání pomocí handsfree.

Pro použití této funkce ověřte, že je sestaveno připojení BLUETOOTH.

Operace se mohou lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k použití dodaný s mobilním telefonem.

Poznámka

 • Pro zařízení Apple iOS je tento systém kompatibilní s iOS 10.0 a novějším.

  Připojení BLUETOOTH není dostupné na zařízeních s iOS 9.x a starším.

 • Některé funkce volání handsfree nemusejí fungovat správně v závislosti na modelu mobilního telefonu, operačním systému či nainstalovaných aplikacích.

 • Telefonní volání nelze přijmout v případě, že je k systému připojeno více zařízení BLUETOOTH (připojení více zařízení). Ukončete připojení více zařízení. Ukončete připojení BLUETOOTH nebo vypněte funkci BLUETOOTH jiných zařízení BLUETOOTH, než je používaný mobilní telefon BLUETOOTH.

 • Hlasitost přehrávání hudby a tel. volání se liší. Hlasitost nastavte během volání.

 • Slyší-li vás volající jen slabě či vůbec, přibližte se k vestavěnému mikrofonu systému a mluvte přímo do něj.

 • Je-li mobilní telefon BLUETOOTH příliš blízko systému, může dojít k šumu. Je-li slyšet šum, přemístěte mobilní telefon BLUETOOTH dále od něj.

 1. Chcete-li příchozí volání přijmout, stiskněte tlačítko (přehrát/pozastavit)/(volat).

  Při detekci příchozího volání dojde k pozastavení přehrávání a systém generuje vyzváněcí tón.

  Poznámka

  • Chcete-li příchozí volání odmítnout, přidržte tlačítko (přehrát/pozastavit)/(volat) stisknuté.

 2. Mluvte do vestavěného mikrofonu systému.
 3. Chcete-li volání ukončit, stiskněte tlačítko (přehrát/pozastavit)/(volat).