Funkce autom. pohotovostního režimu

Splní-li systém s funkcí autom. pohotovostního režimu následující podmínky po dobu asi 15 minut, dojde k jeho automatickému vypnutí. V době nákupu je funkce autom. pohotovostního režimu zapnutá.

Poznámka

 • Funkce autom. pohotovostního režimu nefunguje v těchto případech:

  • když je připojeno externí zařízení ke konektoru MIC.

Když je systém v režimu BLUETOOTH

 • Žádná obsluha na systému a zařízení BLUETOOTH.

 • Funkce handsfree je vypnutá a na mobilním telefonu (smartphonu) se nepřehrává žádná hudba (zvuk). Podrobné informace viz návod k použití zařízení.

 • Na zařízení BLUETOOTH, jako je zařízení WALKMAN®, se nepřehrává žádná hudba (zvuk).

Poznámka

 • Funkce autom. pohotovostního režimu není dostupná v případě, že je systém připojen k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH.

Když je systém v režimu AUDIO IN či USB

 • Žádná obsluha na systému.

 • Na audiozařízení připojeném ke konektoru AUDIO IN se nepřehrává žádná hudba (zvuk), nebo je hudba (zvuk) audiozařízení připojeného ke konektoru AUDIO IN příliš slabý.

Poznámka

 • K systému není připojeno žádné zařízení BLUETOOTH přes protokol HFP/HSP.

Vypnutí/zapnutí funkce autom. pohotovostního režimu

 1. Podržte tlačítko(napájení) stisknuté přibl. 3 sekundy.

  Když je funkce autom. pohotovostního režimu vypnuta, indikátor(napájení) blikne jednou.

  Když je funkce autom. pohotovostního režimu zapnuta, indikátor(napájení) zabliká 3krát.

Tip

 • Funkci autom. pohotovostního režimu lze vypnout/zapnout pomocí aplikace „Sony | Music Center“.