Využití více audiosystémů pro bezdrátové přehrávání (funkce Wireless Party Chain)

Párty lze oživit vyšší hlasitostí díky připojení více zařízení, která jsou kompatibilní s funkcí Wireless Party Chain.

Kompatibilní zařízení:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90


Před obsluhou systému ověřte, že jsou všechny systémy určené k připojení ve vzdálenosti do 1 m od zařízení.

 1. Nainstalujte první systém jako hostitelský.

  Následující operace je příklad instalace zařízení GTK-XB72 jako prvního systému. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k instalaci jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.

  1. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/PAIRING, dokud se nerozsvítí indikátor(BLUETOOTH).

  2. Připojte zařízení BLUETOOTH k systému přes připojení BLUETOOTH.

   Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH

   Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, rozsvítí se indikátor(BLUETOOTH).

  3. Stiskněte tlačítko W.PARTY CHAIN/LIGHT.

   Indikátor W.PARTY CHAIN/LIGHT začne blikat a systém přejde do režimu instalace funkce Wireless Party Chain.

 2. Připojte druhý systém či více systémů jako hostující.

  Následující operace je příklad připojení zařízení GTK-XB72 jako druhého systému. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k připojení jiných zařízení kompatibilních s funkcí Wireless Party Chain.

  1. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/PAIRING, dokud se nerozsvítí indikátor(BLUETOOTH).

  2. Stiskněte tlačítko W.PARTY CHAIN/LIGHT na druhém systému.

   Indikátor(BLUETOOTH) začne blikat a rozsvítí se indikátor W.PARTY CHAIN/LIGHT.

   Tip

   • Připojte druhý systém do 1 minuty. Po 1 a více minutách dojde ke zrušení nastavení systému.

  3. Chcete-li připojit další systémy, zopakujte kroky– 1 až 2.

   Tip

   • Při připojování třetího systému či více systémů připojte každý z nich do 30 sekund od připojení předchozího systému. Po 30 a více sekundách dojde ke zrušení nastavení systému.

   • Chcete-li po připojení přidat další systém (30 sekund a více), přidržte tlačítko W.PARTY CHAIN/LIGHT na prvním systému stisknuté a pak proveďte kroky– 1 až 2.

 3. Spusťte přehrávání.

  Spusťte přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost.

  Ze všech systémů se přehrává stejná hudba.

  Když je nastavena hlasitost na zařízení BLUETOOTH nebo systému připojeném k tomuto zařízení (systém nainstalován jako ten první), dojde k automatickému nastavení hlasitosti všech systémů.* U ostatních systémů (druhý či později instalovaný systém) lze také vzájemně nastavit hlasitost.

  * V závislosti na připojeném zařízení nemusí být hlasitost synchronizována s hlasitostí, kterou jste nastavili na prvním systému.

Tip

 • Funkce Wireless Party Chain lze také obsluhovat v aplikaci „Sony | Music Center“.

 • To, co vše lze s funkcí Wireless Party Chain dělat, závisí na připojených systémech.

 • Při použití funkce Wireless Party Chain dojde k automatickému přepnutí kodeku na SBC.

Poznámka

 • Při sledování filmů pomocí funkce Wireless Party Chain může existovat prodleva mezi videem a zvukem.

 • Funkce Wireless Party Chain je k dispozici pouze tehdy, když je systém ve funkci BLUETOOTH.

 • Používáte-li funkci Wireless Party Chain pomocí připojení více typů audiosystémů, nemusí barevná hudba fungovat v závislosti na pořadí připojených systémů. V takovém případě nastavte jako první systém, jehož barevná hudba nefunguje.