Ukončení funkce Wireless Party Chain

Postup ukončení všech spojení a funkce Wireless Party Chain

  1. Stiskněte tlačítko FUNCTION/PAIRING nebo vypněte napájení na hostitelském systému.

Ukončení pouze jednoho systému

Stiskněte tlačítko W.PARTY CHAIN na hostujícím systému, který chcete opustit.