Bezdrátový poslech hudby pomocí dvou systémů (funkce Speaker Add)

Pro použití této funkce jsou potřeba dva systémy GTK-XB72.*

Připojením dvou systémů přes bezdrátovou technologii BLUETOOTH lze hudbu využívat výkonnějším způsobem. Zároveň lze pro výstup zvuku vybrat dvojitý režim (ve kterém oba systémy přehrávají stejný zvuk) či stereofonní režim (efekt stereofonního zvuku).

V následujících krocích jsou tyto systémy popsány jako „systém [A]“ (neboli hlavní systém) a „systém [B]“.

* Ve funkci Speaker Add lze použít pouze systémy s identickým modelem.

 1. Přibližte oba systémy GTK-XB72 do vzdálenosti 1 m od sebe.
 2. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/PAIRING na systému [A], dokud nezačne indikátor(BLUETOOTH) modře blikat.
 3. Stiskněte tlačítko ADD na systému [A].

  Indikátor ADD bliká zeleně a systém přechází do režimu Speaker Add.

 4. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/PAIRING na systému [B], dokud nezačne indikátor(BLUETOOTH) modře blikat.
 5. Stiskněte tlačítko ADD na systému [B].

  Indikátor ADD bliká zeleně. Potom indikátory ADD na obou systémech změní stav z blikání* na trvalé rozsvícení, zatímco indikátor(BLUETOOTH) na systému [B] zhasne.

  * Když je připojení pomocí funkce Speaker Add sestaveno velmi rychle, může se indikátor ADD na systému [B] přímo rozsvítit, aniž by došlo k blikání.

 6. Zaktivujte režim párování na systému [A] a pak proveďte připojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.
 7. Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost.

  Podrobnosti viz Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH.

  Úpravy hlasitosti prováděné na jednom systému se také projeví na systému druhém.

Poznámka

 • Je-li k zařízení BLUETOOTH, které se připojuje k systému, připojeno jakékoli jiné zařízení BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH nebo klávesnice BLUETOOTH, může dojít ke zkreslení zvuku či šumu na výstupu systému. V tomto případě ukončete připojení BLUETOOTH mezi zařízením BLUETOOTH a jiným(i) zařízením(i) BLUETOOTH.