Výběr kvality přehrávání audiostreamingu BLUETOOTH (kodeku)

Tento systém umožňuje provádět nastavení přehrávání nejen kodeku SBC, ale také kodeků AAC a LDAC, abyste mohli přes připojení BLUETOOTH využívat vysokou kvalitu zvuku.

 1. Podržte tlačítka FUNCTION/PAIRING a + (hlasitost) stisknutá déle než 5 sekund.

  Když je kodek přepnut na volbu [SBC], indikátor Audio IN blikne jednou.

  Když je kodek přepnut na volbu [Auto], indikátor Audio IN zabliká 3krát.

 2. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Pomocí systému či aplikace „Sony | Music Center“ lze vybrat volbu audiokodeku z těchto dvou nastavení. V době nákupu má toto nastavení hodnotu [AUTO].

  • Volba [AUTO]: Systém detekuje kodek používaný ve zdrojovém zařízení a automaticky vybere optimální kodek z voleb „SBC“, „AAC“* a „LDAC“*.

  • Volba [SBC]: Volba „SBC“ se použije vždy bez ohledu na kodek používaný ve zdrojovém zařízení.

  * K dispozici pouze v případě, že je tento kodek podporován vaším zařízením BLUETOOTH.

Tip

 • LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony umožňující přenos zvukového obsahu s vysokým rozlišením (Hi-Res) i přes připojení BLUETOOTH. Na rozdíl od jiných technologií kódování, jež jsou kompatibilní s BLUETOOTH, jako je SBC, LDAC funguje bez převodu zvukového obsahu Hi-Res na nižší rozlišení*1, a navíc oproti jiným technologiím umožňuje přenos přibl. třikrát více dat*2 přes bezdrátovou síť BLUETOOTH včetně impozantní kvality zvuku pomocí účinného kódování a optimalizovaného sdružování dat.

  *1 S výjimkou obsahu formátu DSD.

  *2 Ve srovnání s volbou SBC (Subband Codec), když je vybrána přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Poznámka

 • Vyšší kvalitu zvuku lze zajistit, když je zdrojové zařízení kompatibilní s AAC/LDAC a tato funkce je nastavena na volbu [AUTO]. Nicméně v závislosti na podmínkách komunikace BLUETOOTH může být zvuk přerušován. Pokud k tomu dojde, nastavte funkci na volbu [SBC].