Přidání efektu živého zvuku (LIVE Sound)

Do hudby lze přidat efektu živého zvuku (LIVE Sound). V době nákupu zařízení je režim LIVE Sound vypnutý.

  1. Stisknutím tlačítka LIVE zapnete či vypnete režim LIVE Sound.

    Indikátor LIVE se rozsvítí.