Zesílení basů a vytvoření silnějšího zvuku (EXTRA BASS)

Basy můžete posílit a poslouchat silnější zvuk (EXTRA BASS). V době nákupu zařízení je režim EXTRA BASS zapnutý.

  1. Stisknutím tlačítka EXTRA BASS zapnete či vypnete režim EXTRA BASS.

    Indikátor EXTRA BASS se rozsvítí červeně.