Není slyšet zvuk.

  • Nastavte hlasitost.

  • Ověřte připojení případného volitelného zařízení.

  • Zapněte připojené zařízení.