Poslech hudby externího audiozařízení apod.

Připojením zařízení k systému pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) lze poslouchat hudbu z externího audiozařízení.

 1. Připojte externí zvukové zařízení ke konektorům AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R na systému pomocí audiokabelu.

 2. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/PAIRING, dokud se nerozsvítí indikátor AUDIO IN na systému.

 3. Zapněte připojené zařízení a spusťte přehrávání.
 4. Nastavte hlasitost.

  Nejprve nastavte hlasitost na systému. Je-li úroveň hlasitosti stále příliš nízká, nastavte ji na připojeném zařízení.

Tip

 • Je-li aktivní připojení BLUETOOTH mezi systémem a mobilním telefonem (smartphonem/zařízením iPhone) přes profil HFP/HSP, můžete při poslechu hudby připojeného externího zvukového zařízení používat funkci handsfree.

 • Splní-li systém následující podmínky po dobu asi 15 minut, dojde k jeho automatickému vypnutí a k ukončení připojení BLUETOOTH.

  • Žádná obsluha na systému.
  • Na připojeném externím zvukovém zařízení se nepřehrává žádná hudba (zvuk), nebo je jeho hudba (zvuk) příliš slabá.
  • K reproduktoru není připojeno žádné zařízení BLUETOOTH přes protokol HFP/HSP.

Poznámka

 • Při přehrávání hudby na připojeném externím audiozařízení nelze na systému používat tlačítka (přehrát/pozastavit) a /(předchozí/další) k provádění operací, jako jsou pozastavení a přechod na začátek další/aktuální skladby.