Využívání barevné hudby (Osvětlení)

Systém disponuje barevnou hudbou pro oživení atmosféry. V době nákupu zařízení je toto nastavení zapnuté.

 1. Zapněte systém.

  Indikátor(napájení) se rozsvítí zeleně.

  Barevná hudba se zapne v částech systému, viz obr. níže.

Vypnutí (světlo nesvítí) nebo zapnutí (světlo svítí) funkce osvětlení

Podržte tlačítko W.PARTY CHAIN/LIGHT stisknuté déle než 3 sekundy, dokud se funkce osvětlení nevypne/nezapne.

Podržením téhož tlačítka déle než 3 sekundy znovu se funkce osvětlení zapne/vypne.

Tip

 • Funkci barevné hudby lze zapnout/vypnout nebo vybírat různé režimy barevné hudby pomocí funkce „Osvětlení“ v aplikaci „Sony | Music Center“.

  • Režim RAVE: Pro taneční hudbu s aktivním použitím záblesků

   Režim RAVE je nastaven jako výchozí.

  • Režim CHILL: Pro relaxující hudbu

  • Režim RANDOM FLASH OFF: Pro jakoukoli hudbu včetně taneční bez záblesků

  • Režim HOT: Teplé barvy

  • Režim COOL: Studené barvy

  • Režim STROBE: Použití bílých záblesků

  atd.

Poznámka

 • Je-li barevná hudba oslňující, zapněte světla v místností nebo barevnou hudbu vypněte.