Použití funkce hlasové asistence (Siri)

Pomocí funkce Siri, která je součástí zařízení iPhone/iPod touch, můžete mluvit do mikrofonu systému a tím zařízení iPhone/iPod touch ovládat.

Následující popis ukazuje, jak funkci Siri používat.

 1. Zapněte funkci Siri.

  Na zařízení iPhone/iPod touch výběrem položek [Settings] - [Siri] zapněte funkci Siri.

  Výše uvedená operace slouží jako příklad. Podrobné informace viz návod k použití dodaný se zařízením iPhone/iPod touch.

  Podrobné informace o funkci Siri viz návod k použití nebo webové stránky podpory zařízení iPhone/iPod touch.

 2. Připojte systém k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH.
 3. Když je systém připojen k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH a zařízení iPhone/iPod touch je v pohotovostním režimu či přehrává hudbu, přidržte tlačítko(přehrát/pozastavit)/(volat) na systému stisknuté přibl. 3 sekundy.

  Dojde k aktivaci funkce Siri a uslyšíte spouštěcí zvuk.

 4. Sdělte funkci Siri požadavek pomocí mikrofonu systému.

  Podrobné informace o funkci Siri, např. aplikace, které fungují s funkcí Siri, viz návod k použití dodaný se zařízením iPhone/iPod touch.

Poznámka

 • Funkci Siri nelze zaktivovat sdělením „Hey Siri“ pomocí mikrofonu systému, i když je na zařízení iPhone/iPod touch zapnuto nastavení [Allow „Hey Siri“].