Vypnutí napájení (pohotovostní režim)

  1. Stiskněte tlačítko(napájení).

    Indikátor(napájení) zhasne.*

    * Indikátor(napájení) se rozsvítí oranžově, když je zapnuta funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH.