Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH

Pohotovostní režim BLUETOOTH umožňuje automatické zapnutí systému při sestavení připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH. V době nákupu zařízení je toto nastavení vypnuté. Toto nastavení lze konfigurovat pouze pomocí aplikace „Sony | Music Center“. Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“.

 1. Zapněte systém stisknutím tlačítka(napájení).

  Indikátor(napájení) se rozsvítí zeleně.

 2. Spusťte aplikaci [Music Center] klepnutím na její ikonu ve smartphonu, zařízení iPhone atd.

 3. Klepněte na položku [GTK-XB72].

 4. Klepněte na položku [Settings].

 5. Klepněte na položku [Power Option].
 6. Klepněte na položku [BT Standby].
 7. Klepnutím na tlačítko [ON] zapněte pohotovostní funkci BLUETOOTH.

  Když je pohotovostní funkce BLUETOOTH zapnuta, indikátor AUDIO IN zabliká 3krát.

Vypnutí pohotovostní funkce BLUETOOTH

Proveďte krokyznovu a vypněte pohotovostní funkci BLUETOOTH.

Když je pohotovostní funkce BLUETOOTH vypnuta, indikátor AUDIO IN blikne jednou.

Tip

 • Když je pohotovostní funkce BLUETOOTH zaktivována, rozsvítí se indikátor(napájení) žlutě, zatímco je systém vypínán.