Deaktivace ukázkového režimu

V době nákupu je ukázkový režim zapnutý. Při zapojení systému do el. zásuvky pomocí napájecího kabelu (šňůry el. sítě) dojde k automatickému zapnutí reproduktorového světla.

  1. V průběhu ukázky podržte tlačítko W.PARTY CHAIN/LIGHT stisknuté po dobu delší než 3 sekundy.

    Ukázka se ukončí a dojde k vypnutí reproduktorového světla.

Aktivace ukázkového režimu

  • Podržte tlačítko W.PARTY CHAIN/LIGHT stisknuté během pohotovostního režimu.

  • Odpojte napájecí kabel (šňůru el. sítě) a zapojte jej znovu.