Části a ovládací prvky

Přední část

 1. Reproduktorová světla

Zadní část

 1. Konektor AC IN

 2. Tlačítko s indikátorem PARTY CHAIN

 3. Konektory vstupu a výstupu audia

  Pro jedno z těchto připojení použijte audiokabel (není součástí dodávky) takto:

  Konektory AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R

  • Připojte ke vstupním konektorům zvuku volitelného zařízení.

  • Připojte k jinému audiosystému pro využití funkce Party Chain.

  Konektory AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R

  • Připojte k výstupním konektorům zvuku televizoru či audio/video zařízení. Výstup zvuku pak zajistí tento systém.

  • Připojte k jinému audiosystému pro využití funkce Party Chain.

 4. Knoflík úrovně MIC (MIN/MAX)

 5. Konektor MIC

 6. Port (USB)

  Slouží k připojení zařízení USB.

Horní část

 1. Tlačítko (napájení) s indikátorem

 2. Indikátor (BLUETOOTH)

 3. Indikátor USB

 4. Indikátor AUDIO IN

 5. Tlačítko FUNCTION/PAIRING

  • Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte funkci BLUETOOTH, USB nebo AUDIO IN.

  • Stisknutím a podržením při vybrané funkci BLUETOOTH zaktivujete párování BLUETOOTH.

  • Stiskněte pro zastavení vestavěné zvukové ukázky.

 6. Tlačítka /(předchozí/další)

  Stisknutím vyberete skladbu či soubor.

 7. Vestavěný mikrofon

 8. Tlačítko (přehrát/pozastavit)/(volat)*

 9. (značka N)

 10. Tlačítko s indikátorem ADD

 11. Tlačítko s indikátorem W.PARTY CHAIN/LIGHT

 12. Tlačítko s indikátorem LIVE

 13. Tlačítko s indikátorem EXTRA BASS

 14. Tlačítka –/+ (hlasitost)*

  Stisknutím nastavíte hlasitost.

* Tlačítka (přehrát/pozastavit)/(volat) a + (hlasitost) mají hmatovou tečku. Hmatová tečka slouží při obsluze systému jako reference.