Soubory nelze přehrávat.

  • Data nejsou uložena v podporovaném formátu.

  • Zařízení USB formátovaná jinými souborovými systémy než FAT16 či FAT32 nejsou podporována.

    Tento systém podporuje FAT16 a FAT32, ale některá úložná zařízení USB nemusejí všechny tyto formáty FAT podporovat. Podrobnosti viz návod k použití daného úložného zařízení USB, nebo se obraťte na výrobce.

  • Používáte-li úložné zařízení USB obsahující oddíly, lze přehrávat soubory pouze v prvním oddílu.