Zapnutí napájení

  1. Stiskněte tlačítko(napájení).

    Indikátor(napájení) se rozsvítí zeleně.