Při přehrávání USB není slyšet žádný zvuk.

  • Zařízení USB není řádně připojeno. Vypněte systém, připojte zařízení USB znovu a pak systém zapněte.

  • Systém nepodporuje daný formát audiosouboru.