Poslech vestavěné zvukové ukázky

Při zapínání systému podržte tlačítko EXTRA BASS stisknuté déle než 3 sekundy.

Funkce USB se automaticky vybere a rozsvítí se indikátor USB na systému. Pak dojde k přehrání vestavěné zvukové ukázky.

Zastavení ukázky

Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION/PAIRING vyberte jinou funkci než funkci USB.