Nelze provádět párování.

  • Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže k systému.

  • Párování se nemusí provést, pokud jsou v okolí systému přítomna jiná zařízení BLUETOOTH. V tomto případě ostatní zařízení BLUETOOTH vypněte.

  • Při výběru názvu systému (tento systém) na zařízení BLUETOOTH musíte zadat správný vstupní klíč.