Poslech hudby zařízení USB

Systém podporuje následující formáty audiosouborů.

 • MP3: přípona souboru [.mp3]

 • WMA: přípona souboru [.wma]

 • AAC: přípona souboru [.m4a/.mp4/.3gp]

 • WAV: přípona souboru [.wav]

 1. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/PAIRING, dokud se nerozsvítí indikátor USB na systému.
 2. Připojte zařízení USB k portu(USB).
 3. Stisknutím tlačítka(přehrát/pozastavit) spusťte přehrávání.

Tip

 • Jakmile je systém připojen k zařízení USB, lze přehrávání ovládat stisknutím tlačítek(přehrát/pozastavit) a(předchozí)/(další).

Poznámka

 • Tento systém nemůže přehrávat audiosoubory v zařízení USB v těchto případech:

  • když celkový počet audiosouborů na zařízení USB přesáhne 999,

  • když počet složek v zařízení USB přesáhne 75 (včetně složky „ROOT“ a prázdných složek).

  Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na struktuře složek a souborů. Na zařízení USB obsahující audiosoubory neukládejte jiné typy souborů ani nepotřebné složky.

 • Tento systém může přehrávat pouze do hloubky 8 složek.

 • Složky bez zvukových souborů jsou vynechány.

 • Poznámka: i když název souboru disponuje podporovanou příponou souboru, může systém generovat šum nebo poruchu v případě, že se skutečný soubor liší.