Připojení k zařízení USB

Kompatibilní zařízení USB

  • Zařízení USB vyhovující protokolu UMS, USB Mass Storage

  • Zařízení USB zformátovaná na souborový systém FAT (kromě exFAT)

Se systémem nemusejí některá zařízení USB fungovat, i když splňují výše uvedené podmínky.

Použití zařízení iPhone/iPod přes připojení USB není podporováno.

Poznámka

  • Když je nutné připojení kabelem USB, použijte kabel USB dodaný se zařízením USB. Podrobnosti o způsobu obsluhy viz návod k použití dodaný se zařízením USB.

  • Tento systém a zařízení USB nepropojujte přes rozbočovač USB.

  • Po připojení zařízení USB tento systém načte všechny soubory na zařízení USB. Obsahuje-li zařízení USB velký počet složek či souborů, může načtení zařízení USB dlouhou dobu trvat.

  • U některých připojených zařízení USB může dojít ke zpoždění, než tento systém provede určitou operaci.

  • Kompatibilitu s veškerým softwarem pro kódování a zápis nelze zaručit. Pokud byly audiosoubory v zařízení USB původně kódovány nekompatibilním softwarem, mohou tyto soubory vytvářet šum či přerušovaný zvuk, nebo se vůbec nemusejí přehrát.

  • Tento systém nemusí nutně podporovat všechny funkce poskytované připojeným zařízením USB.

  1. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/PAIRING, dokud se nerozsvítí indikátor USB na systému.
  2. Připojte zařízení USB k portu(USB).