Części i elementy sterujące

Ilustracja głośnika bezprzewodowego dla zlokalizowania przycisków na jego górnej powierzchni oraz zlokalizowania uchwytu, oświetlenia i otworu na tablet

Ilustracja głośnika bezprzewodowego dla zlokalizowania nakładki i zlokalizowania przycisków, portów i gniazd, pokrętła poziomu MIC oraz pokrętła poziomu MIC i GUITAR na tylnej powierzchni

 1. Przycisk (zasilanie) ze wskaźnikiem

 2. Wskaźnik CHARGE

 3. Przycisk (BLUETOOTH) ze wskaźnikiem

 4. Przycisk (odtwarzanie)

 5. Przyciski -/+ (głośność)

 6. Przycisk MEGA BASS ze wskaźnikiem/przycisk STAMINA ze wskaźnikiem

 7. Uchwyty

 8. Oświetlenie

 9. Otwór na tablet

 10. Nakładka

 11. Przycisk PARTY CONNECT ze wskaźnikiem

 12. Przycisk BATTERY/przycisk BATTERY CARE

 13. Przycisk LIGHT

 14. Port CHARGE (tylko wyjście zasilania prądem stałym) (USB2)*1

 15. Port PLAY/CHARGE (tylko wyjście zasilania prądem stałym) (USB1)*2

 16. Gniazdo wejścia zasilania AC

 17. Gniazdo AUDIO IN (Φ 3,5 mm)*3

 18. Pokrętło poziomu MIC (MIN/MAX)

  Gniazdo MIC1 (Φ 6,3 mm)

 19. Pokrętło poziomu MICGUITAR (MIN/MAX)

  Gniazdo MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)

 20. Przycisk GUITAR ze wskaźnikiem

*1 Ten port nie jest kompatybilny z odtwarzaniem muzyki.

*2 Podłączenie urządzenia USB powoduje wyłączenie wyjść audio z urządzenia BLUETOOTH i urządzenia podłączonego do gniazda AUDIO IN.

*3 Podłączenie kabla audio powoduje wyłączenie wyjścia audio z urządzenia BLUETOOTH.