Korzystanie z funkcji trybu gotowości BLUETOOTH

Kiedy funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest włączona, głośnik włącza się automatycznie po włączeniu urządzenia BLUETOOTH i rozpoczyna połączenie BLUETOOTH.

Przed użyciem głośnika należy pamiętać, że:

 • Funkcja trybu gotowości BLUETOOTH włącza się tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazda sieciowego za pomocą załączonego przewodu zasilania. Kiedy głośnik pracuje tylko na zasilaniu z wbudowanego akumulatora, funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest wyłączona.

 1. Włącz głośnik.

  Wskaźnik (zasilanie) zaświeci się na zielono.

 2. Dotknij [Music Center] na smartfonie itp., aby uruchomić aplikację.

  Music Center

 3. Dotknij [SRS-XP700] lub [SRS-XP500].

 4. Dotknij [Settings].

 5. Dotknij [Power Option].
 6. Dotknij [Bluetooth Standby].
 7. Dotknij [ON], aby ustawić funkcję trybu gotowości BLUETOOTH na włączoną.

Wyłączanie funkcji trybu gotowości BLUETOOTH

Ponownie wykonaj kroki od numer 2donumer 6, aby wyłączyć funkcję trybu gotowości BLUETOOTH.

Wskazówka

 • Kiedy funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest aktywna, wskaźnik(zasilanie) świeci się na pomarańczowo, gdy głośnik jest wyłączony.