Zakończenie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu odtwarzania muzyki za pomocą urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie rozłączone, usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (BLUETOOTH disconnected (rozłączono BLUETOOTH)).

  • Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.

    Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

  • Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.

  • Wyłącz głośnik.

Wskazówka

  • Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo wyłączenie jednego głośnika spowoduje automatyczne wyłączenie drugiego głośnika. Połączenie BLUETOOTH między nimi zostanie rozłączone.

  • Kiedy zakończysz odtwarzanie muzyki, połączenie BLUETOOTH może zostać zakończone automatycznie, w zależności od urządzenia BLUETOOTH.