Przenoszenie/ustawianie głośnika

Przed przenoszeniem głośnika odłącz wszystkie przewody podłączone do głośnika.

Ilustracja głośnika z trzymanymi oburącz podczas przenoszenia górnym i dolnym uchwytem

Uwaga

  • Aby zapobiec odniesieniu obrażeń lub uszkodzeniu rzeczy, podczas przenoszenia głośnika należy go prawidłowo trzymać, tak jak pokazano na ilustracji.

Umieszczanie głośnika na boku

Głośnik można umieścić na boku, jak pokazano na ilustracji poniżej. (Należy koniecznie położyć go gumowymi podkładkami skierowanymi do dołu.)

Ilustracja głośnika umieszczanego na boku z gumowymi nóżkami

Uwaga

  • Kiedy orientacja SRS-XP700 zostanie zmieniona, dwa górne głośniki wysokotonowe w orientacji poziomej lub pionowej zostaną automatycznie wybrane dla wyjściowego sygnału audio lewego i prawego kanału. Głośnik wysokotonowy z tyłu () jest włączany tylko wtedy, gdy SRS-XP700 znajduje się w orientacji pionowej.