Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania

Kiedy pojawi się nowa wersja oprogramowania, możesz zaktualizować zainstalowane fabrycznie oprogramowanie głośnika na jeden z opisanych poniżej sposobów.

Dzięki aktualizacji oprogramowania zostaną dodane nowe funkcje umożliwiające wygodniejsze i stabilniejsze użytkowanie.

 1. Podłącz głośnik do gniazda sieciowego za pomocą załączonego przewodu zasilania.

  Aktualizacji oprogramowania nie można dokonać podczas korzystania z wbudowanego akumulatora.

 2. Włącz głośnik.

  Wskaźnik (zasilanie) zaświeci się na zielono.

 3. Dotknij [Music Center] na smartfonie itp., aby uruchomić aplikację.

  Music Center

 4. Dotknij [SRS-XP700] lub [SRS-XP500].

  Kiedy pojawi się nowa wersja oprogramowania, na ekranie aplikacji „Sony | Music Center” zostanie wyświetlona informacja o aktualizacji.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Wraz z postępem procesu aktualizacji oprogramowania zmienia się aktywność zielonego wskaźnika(zasilanie) (z 5 błyśnięć na 4 błyśnięcia, pojedyncze błyśnięcie, a następnie wyłączenie).

  W zależności od sytuacji można nie zobaczyć wszystkich wariantów błyśnięć.

  Kiedy głośnik zostanie włączony po raz pierwszy po aktualizacji oprogramowania, wskaźniki(zasilanie) i(BLUETOOTH) migają 3 razy, aby poinformować użytkownika o zakończeniu aktualizacji.

 6. Sprawdź wersję oprogramowania głośnika.

  W aplikacji „Sony | Music Center” dotknij [SRS-XP700] lub [SRS-XP500] - [Settings] - [System].

  XXXXXXX” wyświetlone pod „SRS-XP700” lub „SRS-XP500” wskazuje wersję oprogramowania.

Uwaga

 • Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, naładuj wbudowany akumulator co najmniej do poziomu 40%.